Zbavte se tepelných mostů a vlhkosti v domácnosti - Torenit

Zbavte se tepelných mostů a vlhkosti v domácnosti

Tepelné mosty jsou problém, který se netýká jen starších staveb, ale může se objevit i u novostaveb nebo domů či bytů po rekonstrukci, případně zateplení. Hlavní příčinou bývá nevhodně zvolená nebo nekvalitní stavební výplň mezi rámem oken, dveří či portálových systémů a stavebním otvorem nebo nevhodná izolace. To je pak důvodem pro vznik tepelných mostů, únik tepla, kondenzaci vody a snížení životnosti stavební výplně. S tím přímo souvisí riziko vzniku plísní a také vyšší účet za vytápění. Při použití kvalitních podkladových profilů, jak je produkt Torenit®, se dají tato rizika eliminovat. Přečtěte si, co jsou to tepelné mosty, jak a kde vznikají a jak je odstranit.

Co jsou tepelné mosty?

Pojem tepelný most nebo také tepelná vazba se používá pro místa ve stavební konstrukci, kde se liší teplota, technické vlastnosti a charakteristika daného objektu a kde jsou ve vnějším prostředí jiné podmínky než ve vnitřním. Tepelné mosty se obvykle objevují v napojení jednotlivých stavebních prvků, typicky oken, dveří, portálových systémů, rohů, tepelné izolace, stropů, střechy apod. V těchto místech dochází k výraznějším tepelným tokům a úniku tepla. V dané části stavby je pak nižší vnitřní povrchová teplota. 

Specifickou kategorii představují stavební prvky, které vedou skrze tepelnou izolaci. Pokud se jedná o prvek z dostatečně vodivého materiálu, může celou konstrukci chladit a snižovat efekt tepelné izolace. Proto se vždy vyplatí vsadit na materiály, které jsou v souladu se stavebními normami, nebo jsou navrženy přímo pro napojení různých stavebních prvků, jako je například podkladový profil Torenit® společnosti TOR Cheb.   

Druhy tepelný mostů:

  • stavební (spojení dvou stavebních prvků nebo konstrukcí)
  • geometrické (rohy, konce zdí)
  • systémové (stavební prvky se slabší tepelnou izolací)
  • konvektivní (proudění vzduchu zvyšuje tepelný tok)

TIP: Chcete maximálně ušetřit na výdajích za energie? Podívejte se, jak probíhá stavba nízkoenergetického domu

Kde vznikají tepelné mosty a co způsobují?

Místa, kde vznikají tepelné mosty, se nejčastěji objevují tam, kde byla špatně provedená konstrukce stavby a chybně zvolená, nekvalitní nebo nesprávně aplikovaná izolace. Dalším důvodem pro vznik tepelných mostů je také napojení dvou různých materiálů z hlediska jejich tepelné vodivosti, tloušťky a podobně nebo u kombinace různých stavebních postupů (například střechy). 

Nejčastěji tepelné mosty vznikají při styku konstrukce horizontální / vodorovné (napojení podlahy nebo stropu na stěny) a vertikální / svislé (napojení fasády a stěny). Dále se s nimi můžete setkat kolem okenních rámů, dveří, portálových systémů a balkónů, v místech, kde je vnitřní stěna chladnější než okolní konstrukce nebo nad nevytápěnými částmi budov (běžně stropy pod půdou).

Negativní dopady tepelných mostů spočívají především v tepelných ztrátách, kdy teplo zbytečně uniká z interiéru do vnějšího prostředí, a tím se zvyšují náklady na vytápění. Podle některých výpočtů mohou způsobit tepelné mosty ztrátu až čtvrtiny tepelné energie. I proto se vyplatí při stavbě, rekonstrukci nebo zateplení vsadit na kvalitní materiály určené přesně pro účely zabránění úniku tepla a vzniku tepelných mostů. Kompozitní podkladový profil Torenit® je navržený přímo pro montáž stavebních výplní do stavebních otvorů a splňuje všechny požadované vlastnosti.

Nezanedbatelné je také snížení povrchové vnitřní teploty určité části stavební konstrukce, které způsobuje kondenzaci vody. Důsledkem jsou pak místa s ideálními podmínkami pro vznik a šíření plísní, hniloby a dřevokazných hub u dřevěných konstrukcí. Řada těchto plísní je toxická, s karcinogenními účinky a zdraví velmi škodlivá.

Tepelné mosty mohou být příčinou degradace stavebních konstrukcí. Kromě toho, že vlhkost poškozuje vnitřní úpravu zdí bytu nebo domu a vytváří neesteticky vyhlížející skvrny na zdech, může se vodní pára srážet i uvnitř samotné konstrukce vnějšího pláště stavby. Vlhkost umí pozměnit a oslabit vlastnosti tepelných izolantů a konstrukce zdiva nebo je přímo znehodnotit. Pokud dojde k zamrznutí vysrážené vodní páry, dokážou krystalky vody, které nabyly na svém objemu, poničit fasádu i konstrukci.

TIP: Plánujete vlastní stavbu, rekonstrukci nebo zateplení? Společnost TOR Cheb připravila pro své zákazníky online konfigurátor, kde si vyberete v pohodlí svého domova podkladové profily přesně na míru.

Jak odhalit a odstranit tepelné mosty?

Tepelné mosty často není možné odhalit pouhým okem, pokud se na zdivu nebo na omítce v místnosti neobjeví skvrny od vlhkosti, případně ložiska plísní. Běžně se totiž jedná o skryté poruchy, které lze odhalit jen měřením povrchové teploty bezkontaktně termální infrakamerou (pyrometrem) nebo kontaktně prostřednictvím tepelného čidla. Termokamera má nevýhodu v tom, že k dosažení přesných výsledků je možné ji použít v chladných měsících, kdy je dostatečný rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou a největší tepelný tok. Zároveň do měření nesmí zasahovat povětrnostní vlivy, jako je déšť, sníh, silný vítr nebo extrémní výkyvy teplot.

Konkrétní řešení tepelných mostů je závislé na tom, kde tepelný most vzniká a jaká je jeho příčina. V ideálním případě byla problematika tepelných mostů vyřešena už při samotné stavbě, což je ale spíše příklad ideální situace. Účinnou zbraní při vzniku tepelných mostů a s nimi spojenou vlhkostí je dostatečné větrání. Odborníci doporučují větrat spíše intenzivně a nárazově, například vytvořit průvan souběžným otevřením oken i dveří. Jako podpůrný prostředek je také možné využít nejrůznější pohlcovače vzdušné vlhkosti a filtrační zařízení proti plísním.

Pokud už se s tepelnými mosty potýkáte u hotové stavby, řešení existuje, ale často je finančně náročné nebo představuje poměrně velký zásah do konstrukce. I přesto lze ale s tepelnými mosty a vlhkostí bojovat. Obvyklým místem, kde se tepelné mosty vyskytují, je fasáda a obvodové stěny. V takovém případě je funkčním řešením zateplení izolačními materiály, které mají nízkou vodivost. Stejný postup je možné zvolit i pro eliminaci tepelných mostů mezi podlahou sklepa a základovou deskou, respektive vnitřními stěnami.

Další slabinou, pokud se jedná o únik tepla u staveb, bývají stavební výplně, jako jsou okna, dveře, portálové systémy a také napojení balkónů na stavbu. Stavební výplně, kudy uniká teplo, je možné zateplit zvenčí podél celého ostění, a v případě, že máte parapety, izolovat prostor nad i pod nimi. Standardně by se měly okna a dveře instalovat pomocí utěsňovacích pásek, které propouštějí páru a eliminují pronikání vlhkosti.

Torenit podkladovy profil

Torenit je optimální materiál pro montáž a utěsnění oken a dveří

Podkladový profil Torenit® má pevnou sendvičovou konstrukci z tvrdých desek PET pěny s vysokou hustotou a z extrudovaného polystyrenu. Obě vrstvy jsou slepeny D4 polyuretanovým lepidlem. Největší předností Torenitu® je, že byl navržen speciálně pro ukotvení a izolaci stavebních výplní. Splňuje všechny stavební normy, je lehký, dobře opracovatelný, snadno se s ním manipuluje a montáž je velmi jednoduchá.

Díky svým vlastnostem spolehlivě eliminuje tepelné mosty, zabraňuje úniku tepla z interiéru a kondenzaci vody. Do velké míry se tak podílí na vyšší životnosti nejen stavební výplně, ale celé stavby. Na stránkách společnosti TOR Cheb najdete online konfigurátor, kde si sami zvolíte parametry podkladových profilů přesně na míru. Díky kvalitní izolaci při stavbě nebo rekonstrukci nebudete muset v budoucnu řešit problémy s tepelnými mosty a únikem tepla.

Stavíte dům či byt nebo rekonstruujete a chcete se do budoucna vyhnout problémům se vznikem vlhkosti a únikem tepla? Kontaktujte nás a naši odborníci vám doporučí nejlepší řešení přesně na míru.