Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Díky přesnému frézování, lze precizně vyrovnat podklad pro následnou montáž. S Torenitem se díky své nízké váze snadno manipuluje.

1Podkladový profil je vyrobený z jednoho kusu, nebo je složený z více částí, které se před montáží slepí vhodným lepidlem (např.: Silco lepidlo Quick fix, polyuretanové lepidlo).
2Na horní plochu tepelně izolačního podkladového profilu naneste silikonový tmel tak, aby výsledný spoj byl vodotěsný. Podkladový profil lze k prahu či rámu upevnit pomocí vrutů. Ty lze objednat v Konfigurátoru Torenit.
3Práh či rám s tepelně izolačním podkladovým profilem se vsadí do stavebního otvoru a vyrovná vhodnými podložkami. Podložky musí být ploché (ne klíny), dlouhé min. jako tloušťka použitého podkladového profilu. Umístí se na okraje prahu, pod sloupky a dále od sebe po 300 mm osové vzdálenosti. Kotvení k podkladu se provádí pomocí vhodných úhelníků.
4Podkladový profil je díky své konstrukci odolný proti vlhkosti. Přesto je vhodné provést hydroizolaci z vnější strany. Zvláštní pozornost je třeba věnovat připojovací spáře a to tak, aby splnila ČSN 74 6077.
5Připojovací spáru podkladového profilu je třeba utěsnit vhodnou hydroizolační folií. Při použití asfaltového pásu je třeba nahřívat pouze tento pás, použití plamene přímo na podkladový profil je nepřípustné. Povrch podkladového profilu doporučujeme před nalepením folie ošetřit adhezním nástřikem SWS Aerosol Primer.