Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Doporučený postup montáže podkladového profilu Torenit

Díky přesnému frézování, lze precizně vyrovnat podklad pro následnou montáž. S Torenitem se díky své nízké váze snadno manipuluje.

1Podkladový profil je vyrobený z jednoho kusu, nebo je složený z více částí, které se před montáží slepí vhodným lepidlem (např.: Silco lepidlo Quick fix, polyuretanové lepidlo).
2Na horní plochu tepelně izolačního podkladového profilu naneste silikonový tmel tak, aby výsledný spoj byl vodotěsný.
3Práh či rám s tepelně izolačním podkladovým profilem se vsadí do stavebního otvoru a vyrovná vhodnými podložkami. Podložky musí být ploché (ne klíny), dlouhé min. jako tloušťka použitého podkladového profilu. Umístí se na okraje prahu, pod sloupky a dále od sebe po 300 mm osové vzdálenosti. Kotvení k podkladu se provádí pomocí vhodných úhelníků.
4Podkladový profil je díky své konstrukci odolný proti vlhkosti. Přesto je vhodné provést hydroizolaci z vnější strany. Zvláštní pozornost je třeba věnovat připojovací spáře a to tak, aby splnila ČSN 74 6077.
5Připojovací spáru podkladového profilu je třeba utěsnit vhodnou hydroizolační folií. Folii lze přilepit vhodným lepidlem na parozábrany . Při použití asfaltového pásu je třeba nahřívat pouze tento pás, použití plamene přímo na podkladový profil je nepřípustné