Torenit je specialista na podkládání oken či dvěří

Torenit je specialista na podkládání oken či dvěří

Torenit je podkladový profil s bezkonkurenčními vlastnostmi, který byl navržený odborníky ze společnosti TOR Cheb.

Bez Torenitu
S Torenitem
Tepelný most - srovnání

Eliminuje tepelné mosty

Únik tepla z vnitřního prostředí do venkovního je u stavebních konstrukcí častým problémem. Obvykle se objevuje v místech, kde jsou na sebe napojeny různé části stavby. Tepelné mosty jsou pak příčinou vyšší energetické náročnosti budovy a mohou vést ke kondenzaci vody nebo vzniku plísní. Torenit minimalizuje intenzitu předávání tepla mezi vnitřním a vnějším prostředím. Díky přesnému frézování je spára dokonale utěsněna.

Klasická konstrukce
Ke vzniku rosného dochází uvnitř konstrukce, vzniká riziko kondenzace vodních par a růstu plísní.

Konstrukce s použitím Torenitu
Rosný bod vzniká vně konstrukce, ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce nedochází.

Zvyšuje životnost stavební výplně

Kvalita stavební výplně je zásadní faktor, který ovlivňuje efektivitu zateplení obvodového pláště. Mezi nejvíce problematická místa patří okna a dveře, jejichž správné osazení může zásadním způsobem eliminovat únik tepla. Torenit je tepelně i voděodolný materiál, který je stabilní a drží svůj tvar. Jedná se o originálně vyvinutý materiál, specializovaný pro svůj účel.

Pevný a stabilní podklad

Torenit byl odborníky ze společnosti TOR Cheb navržen tak, aby byl na rozdíl od ostatních běžně používaných podkladových profilů tepelně izolovaný, měl celkově lepší vlastnosti a vyšší nosnost. Nejedná se univerzální stavební materiál, ale produkt, jehož parametry jsou vyvinuté na základě potřeb stavebních systémů. Torenit má nižší hmotnost při zachování stejné pevnosti, nosnosti a dalších vlastností, které mají jiné komerční materiály.

Zabraňuje kondenzaci vody

Kondenzace vody je jeden z největších problémů spojených s tepelnými mosty. Vlhkost a její kondenzace mohou vést ke vzniku plísní, které urychlují degradaci stavební konstrukce. Torenit je vysoce voděodolný materiál a zároveň je odolný vůči škůdcům. Díky svým vlastnostem umožňuje dobré provětrávání vnitřních prostor. Jednotlivé profily je možné individuálně frézovat podle přání zákazníka a tím ještě více snížit riziko kondenzace vlhkosti.

Zabraňuje úniku tepla

Správné osazení oken a dveří do konstrukce i její dobré utěsnění jsou pro co nejmenší únik tepla a tepelné ztráty zásadní. Nevhodný výběr podkladových profilů může zvýšit energetickou náročnost budovy v řádu desítek procent. Společnost TOR Cheb má svůj vlastní technologický vývoj a zákazníkům vytvoří z Torenitu podkladový profil přesně na míru jejich systému. Variabilita materiálu umožňuje více možností pro různé stavební situace.

Spolehlivě splní ČSN 74 6077

Společnost Tor Cheb vyvinula Torenit zcela v souladu s normou ČSN 74 6077. Tato norma stanovuje veškeré požadavky na osazení budovy okny, okenními sestavami a dveřmi, včetně jejich návrhu, provedení a kontroly. Pro každé stavební řešení zohledňujeme individuální variantu na základě materiálu a konstrukce. V našem online konfigurátoru si můžete zdarma a nezávazně sestavit profilaci na míru z pohodlí domova.