Montáž oken - Torenit

Montáž oken v souladu s normou ČSN 74 6077

Zabudování oken, okenních sestav a dveří do stavební konstrukce se musí řídit podle určitých pravidel, které stanovuje norma ČSN 74 6077 v České republice a její obdoba STN 73 3134 na Slovensku. Tato norma stanovuje veškeré požadavky, které byly v minulosti dané normalizační informací TNI 74 6077, a dále je rozšiřuje a upřesňuje. Při dodržení normy ČSN 74 6077 je možné garantovat dlouhodobě fungující zabudování oken a dveří. Podkladové profily společnosti TOR Cheb vyrobené z produktu Torenit® všechny náležitosti této normy splňují.

Moderní trendy v montáži otvorových výplní

V minulosti vznikala při montáži otvorových výplní řada nejasností, protože neexistovaly sjednocené a ucelené informace o správném postupu. Tyto nejasnosti plně vyřešila norma ČSN 74 6077, která vznikla v roce 2014 a o pět let později, v roce 2019, byla aktualizovaná tak, aby odpovídala současným požadavkům na nové stavební materiály i stále se zvyšujícím nárokům na energetickou náročnost budov.

Podkladový profil Torenit® má vynikající tepelně izolační vlastnosti a je ideální pro montáž oken, dveří a portálových systémů.

Norma ČSN 74 6077 zaručuje, že zákazník, který si objedná stavbu, stavební úpravy nebo rekonstrukci u stavební firmy, získá kvalitní standard. Zároveň pomáhá lidem, kteří staví nebo rekonstruují svépomocí, aby přesně věděli, jaká pravidla mají při montáži oken nebo dveří dodržet. Na druhou stranu není tato norma harmonizovaná ani určená a je závazná pouze v případě, že je například součástí smlouvy o stavební práce. Z právního hlediska se pak odkazuje na vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Výhody dodržení normy ČSN 74 6077 / STN 73 3134:

  • nehrozí riziko ohrožení zdraví osob a zvířat
  • zajištění zdravých životních podmínek
  • eliminace tepelných mostů a s nimi související vlhkost a růst plísní
  • minimalizace úniku tepla
  • optimální tepelně izolační vlastnosti

Jak na montáž oken a dveří podle pravidel

Aby bylo zabudování oken a dveří nebo portálových systémů v souladu s normou ČSN 74 6077 (respektive s její slovenskou mutací STN 73 3134) je potřeba vyhovět několika požadavkům. Ty se týkají především polohy oken nebo dveří ve stavebním otvoru, jejich tvaru a rozměrů nebo způsobu, jakým jsou upevněny. Konkrétně se pak řeší připojovací spára, stavební otvor, přesnost zabudování, kotvení a typ montážních materiálů.

V online kofigurátoru společnosti TOR Cheb si sami pohodlně navolíte veškeré parametry podkladových profilů. V případě potřeby je vám upravíme na míru.

Stavební otvory

Norma ČSN 74 6077 jasně určuje geometrické rozměry stavebního otvoru s ohledem na způsob zabudování oken a dveří a provedení připojovací spáry. To znamená, že stanovuje, jakým způsobem má být provedené ostění otvoru z hlediska horizontálního i vertikálního úhlu pohledu.

U novostaveb s tímto aspektem většinou nebývá problém a řeší se spíše u rekonstrukcí, kde při vybourání oken nebo dveří může dojít k narušení okolní stavební konstrukce. Požadavky na zabudování oken, dveří a portálových systémů mají své jasně definované tolerance na geometrickou přesnost stavebního otvoru.

Připojovací spára

Připojovací spára je klíčová pro zaručení co nejlepších tepelně izolačních vlastností. To je její základní funkce. Normy ČSN 74 6077 a STN 73 3134 oproti původnímu stanovení TNI 74 6077 definují difuzi spáry, která zajišťuje její optimální odvětrávání a vysychání. Toho lze dosáhnout tím, že vnitřní uzávěr připojovací spáry je těsnější, vodotěsný a parotěsný, zatímco vnější uzávěr je také vodotěsný, ale zároveň paropropustný. Dodržením tohoto parametru lze zajistit primární účel připojovací spáry, která je nejdůležitější pro ideální tepelnou izolaci.

Torenit je na rozdíl od polyuretanové pěny, polystyrenu a recyklovaného PET navržený speciálně pro podkladové profily.

Zabudování oken a dveří a jejich kotvení

Dalším parametrem, který norma ČSN 74 6077 upřesnila, jsou požadavky na přesnost zabudování oken, dveří a portálových systémů a jejich kotvení. Podobně jako geometrické přesnosti stavebního otvoru i u zabudování oken a dveří existuje určitá tolerance. Ta ošetřuje dva aspekty. Přesnost zabudování oken a dveří by neměla mít vliv na vlastnosti výrobku a v žádném případě by neměla ohrožovat jejich uživatele.

Norma také do značné míry zpřesnila kotvení, kotvící techniky a upevnění oken, dveří a portálových systémů a definovala typy kotev a způsob, jakým je používat. V současnosti tak není možné používat ke kotvení nejrůznější tmely a montážní pěny, ale je nutné ukotvit okna a dveře šrouby a vruty.

Montážní materiály

Při montáži oken se není možné vyhnout používání doplňkových montážních komponentů, mezi které patří hlavně tmely, těsnicí a komprimované pásky nebo membrány. Co se týče těchto montážních komponentů, norma ČSN 74 6077 se příliš neliší od svého předchůdce TNI 74 6077. Nadále tedy určuje, jaké jsou na jednotlivé materiály požadavky, jakým způsobem se mají aplikovat a kde je používat.

Změnily se pouze požadavky na těsnící pásky a použití montážní pěny. Ta se v žádném případě nesmí používat jako kotvící materiál a ani jako uzavření připojovací spáry, pokud k tomu není vysloveně určená. Polyuretanové pěny by tak měla sloužit jen jako tepelně izolační prostředek. V případě, že se k izolaci používají membrány, měly by páru propouštět zvenku a zevnitř těsnit. Přípustné jsou také membrány s variabilní propustností vlhka.

Norma ČSN 74 6077 usnadňuje montáž oken a dveří

Norma ČSN 74 6077, respektive její slovenská variace STN 73 3134, usnadňují orientaci při montáži oken, dveří a portálových systémů. V případě, že je dům či byt stavěn nebo rekonstruován stavební společností, má zákazník jistotu, že vše bude podle pravidel. Pokud někdo staví nebo rekonstruuje sám, má díky normě vodítko, jak postupovat.

Kromě pravidel, jak postupovat v případě stavebních otvorů, připojovacích spár, kotvení nebo při výběru montážních materiálů, je norma také doplněna o informativní přílohy a ilustrativní schémata. V informativních přílohách se dozvíte potřebné informace o možném vzniku zkondenzované páry na oknech uvnitř místnosti a způsobech, jak tomuto jevu předcházet. Ze schémat lze zase vyčíst, jak řešit uzávěry připojovacích spár a jaký těsnící systém zvolit.
 
Norma ČSN 74 6077 je standard při montáži oken, dveří a portálových systémů, který usnadňuje práci stavebním firmám i lidem, kteří staví nebo rekonstruují svépomocí. Veškeré produkty společnosti TOR Cheb včetně podkladových profilů Torenit® této normě odpovídají.
 
Pokud máte zájem o profesionální odborné poradenství, kontaktujte nás, nebo si sami vyberte materiál pro montáž oken a dveří v našem konfigurátoru TOR.