Montáž TORENIT - TORENIT podkladový prifil

Facebook
YouTube
logo TORENit
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Doporučený postup montáže
Podkladový profil je vyrobený z jednoho kusu, nebo je složený z více částí, které se před montáží slepí vhodným lepidlem (např. Silco lepidlo Quick fix, polyuretanové lepidlo). Různá struktura povrchu neovlivňuje vlastnosti výrobku.
Na horní plochu tepelně izolačního podkladového profilu naneste silikonový tmel tak, aby výsledný spoj byl vodotěsný.
Práh či rám s tepelně izolačním podkladovým profilem se vsadí do stavebního otvoru, vyrovná vhodnými podložkami. Podložky musí být ploché (ne klíny), dlouhé min. jako síla použitého podkladového profilu. Umístí se na okraje prahu, pod sloupky a dále od sebe po 300 mm osové vzdálenosti. Kotvení k podkladu se provádí pomocí vhodných úhelníků.
Podkladový profil je díky své konstrukci odolný proti vlhkosti. Přesto je vhodné provést hydroizolaci z vnější strany. Zvláštní pozornost je třeba věnovat připojovací spáře, v souladu s ČSN 74 6077.
Připojovací spáru podkladového profilu je třeba utěsnit vhodnou hydroizolační folií. Při použití asfaltového pásu je třeba nahřívat pouze tento pás, použití plamene přímo na podkladový profil je nepřípustné.


Prahové a rámové podkladové profily 50, 55, 60, 70 a 80 mm (hladké i frézované)
tel.: +420 354 420 021
TOR Cheb spol. s r.o.
Žírovice 101
350 02 Františkovy Lázně
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky